Nieruchomość lokalowa o pow. 39,68 m2
Podstawowe informacje:
Data: 2017-10-20
Godzina: 09:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomość lokalowa o pow. 39,68 m2
Sprzedający: Komornik Sądowy przy SR w Choszcznie Janusz Bernat Kancelaria Komornicza w Choszcznie
Cena wywoławcza: 58 500,00
Forma sprzedaży: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, lokale mieszkalne
KM: 623/16
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW SZ1C/00030580/5
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Choszcznie Janusz Bernat Kancelaria Komornicza w Choszcznie ul. Piastowska 12 
na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu
 
20 października 2017 r. o godz. 9:00
 
w budynku Sądu Rejonowego w Choszcznie sala nr 3 przy ul. Wolności 14 w Choszcznie odbędzie się
 
PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI
 
dla której Sąd Rejonowy w Choszcznie V Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Choszcznie 
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1C/00030580/5.
Nieruchomość KW SZ1C/00030580/5 to nieruchomość lokalowa nr 3 położona w Choszcznie przy ul. Marii Konopnickiej nr 20 B. 
W skład wycenianej nieruchomości lokalowej wchodzą:
-         lokal mieszkalny nr 3 o powierzchni użytkowej 39,68 m2,
-         udział w nieruchomości wspólnej: 6/100 w częściach wspólnych budynku mieszkalnego
 i w gruncie jako przedmiocie prawa współużytkowania wieczystego działki nr 383/1 obrębu 3 miasta Choszczno o powierzchni 3 024 m2.
 
Budynek, mieszczący przedmiotowy lokal nr 3, to budynek wielorodzinny, II-kondygnacyjny z poddaszem użytkowym usytuowany w zabudowie wolnostojącej, przyulicznej.
Lokal mieszkalny nr 3 położony jest na parterze budynku. W skład lokalu  wchodzą: dwa pokoje, kuchnia, łazienka i przedpokój.
 
Suma oszacowania wynosi 78 000,00 zł, zaś cena wywołania, na pierwszej licytacji jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 58 500,00 zł. 
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7 800,00 zł.
 
WARUNKI LICYTACJI
Rękojmię należy uiścić najpóźniej w dniu poprzedzającym licytacje w Kancelarii Komornika Sądowego w Choszcznie przy ul. Piastowska 12 lub na rachunek bankowy Komornika: 
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. w Choszcznie
80 1020 4867 0000 1402 0067 8094.
Uwaga: liczy się data wpływu kwoty rękojmi na konto Komornika. 
Zgodnie z art. 978 par.2 kpc postąpienie nie może wynieść mniej niż jeden procent ceny wywołania i zostanie podane na licytacji.
 

 

Miejsce licytacji / przetargu / rostrzygnięcia oferty:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Marii Konopnickiej
Miasto: Choszczno
Wojewodztwo: zachodniopomorskie
 
  Copyright © 2018, iKomornik.pl - licytacje komornicze, Wszelkie prawa zastrzeżone  
  Niniejsze strony mają charakter informacyjny i nie stanowią reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię.