Lokal mieszkalny o powierzchni 45 m2
Podstawowe informacje:
Data: 2017-11-14
Godzina: 10:30
Przedmiot sprzedaży: Lokal mieszkalny o powierzchni 45 m2
Sprzedający: Komornik Sądowy przy SR w Choszcznie Janusz Bernat Kancelaria Komornicza w Choszcznie
Cena wywoławcza: 69 750,00
Forma sprzedaży: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, lokale mieszkalne
KM: 530/13
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW SZ1C/00012953/9

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Choszcznie Janusz Bernat Kancelaria Komornicza w Choszcznie ul. Piastowska 12 na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

14 listopada 2017 r. o godz. 10:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Choszcznie sala nr 3 przy ul. Wolności 14 w Choszcznie odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

dla której Sąd Rejonowy w Choszcznie V Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą
w Choszcznie prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1C/00012953/9.

 

Nieruchomość KW SZ1C/00012953/9 to nieruchomość lokalowa nr 5 położona przy ulicy Chrobrego 13 w Choszcznie. W skład wycenianej nieruchomości lokalowej wchodzą:

-          lokal mieszkalny nr 5 o powierzchni użytkowej 45,00 m2,

-          udział 107/1000 w częściach wspólnych budynku mieszkalnego oraz w gruncie jako przedmiocie prawa współużytkowania wieczystego działki nr 619 obrębu 3 miasta Choszczno o powierzchni 1 202 m2.

Lokal mieszkalny nr 5 położony jest na poddaszu budynku (poziom II piętra). W skład lokalu wchodzą: dwa pokoje, kuchnia, łazienka + w.c., przedpokój, schowek. Właściciel lokalu użytkuje jedno pomieszczenie piwniczne. Budynek mieszczący opiniowany lokal to budynek mieszkalny wielorodzinny, jednoklatkowy, położony w zabudowie wolnostojącej, przyulicznej. Posiada całkowite podpiwniczenie oraz II kondygnacje nadziemne
i użytkowe poddasze. W budynku na dzień wyceny znajduje się 5 wydzielonych lokali mieszkalnych.

 

Suma oszacowania wynosi 93 000,00 zł, zaś cena wywołania, na pierwszej licytacji jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 69 750,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 9 300,00 zł.

 

WARUNKI LICYTACJI

Rękojmię należy uiścić najpóźniej w dniu poprzedzającym licytacje w Kancelarii Komornika Sądowego w Choszcznie przy ul. Piastowska 12 lub na rachunek bankowy Komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. w Choszcznie
80 1020 4867 0000 1402 0067 8094.
Uwaga: liczy się data wpływu kwoty rękojmi na konto Komornika.

Zgodnie z  art. 978 par.2 kpc postąpienie nie może wynieść mniej niż jeden procent ceny wywołania i zostanie podane na licytacji.

 

Miejsce licytacji / przetargu / rostrzygnięcia oferty:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Chrobrego
Miasto: Choszczno
Wojewodztwo: zachodniopomorskie
 
  Copyright © 2018, iKomornik.pl - licytacje komornicze, Wszelkie prawa zastrzeżone  
  Niniejsze strony mają charakter informacyjny i nie stanowią reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię.