Działki w Chrapowie
Podstawowe informacje:
Data: 2018-02-27
Godzina: 12:00
Przedmiot sprzedaży: Działki w Chrapowie
Sprzedający: Komornik Sądowy przy SR w Choszcznie Janusz Bernat Kancelaria Komornicza w Choszcznie
Cena wywoławcza: 63 333,33
Forma sprzedaży: II licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 672/14
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW SZ1C/00001122/5

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Choszcznie Janusz Bernat Kancelaria Komornicza w Choszcznie ul. Piastowska 12 na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

27 lutego 2018 r. o godz. 12:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Choszcznie sala nr 3 przy ul. Wolności 14 w Choszcznie odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

dla której Sąd Rejonowy w Choszcznie V Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Choszcznie prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1C/00001122/5.

Nieruchomość KW SZ1C/00001122/5 to nieruchomość niezabudowana, rolna położona w gminie Pełczyce, miejscowość Chrapowo-Wierzchno, na którą składają się działki nr 163, 167/1, 168/1 o całkowitej powierzchni 4,5100 ha. Nieruchomość obejmuje następujące użytki rolne:

-          działka 163 to grunty orne (RIVb) o powierzchni 1,1900 ha,

-          działka 167/1 to grunty orne (RIVa) o powierzchni 0,7100 ha, grunty orne (RIVb) o powierzchni 1,0200 ha, grunty orne (RV) o powierzchni 0,1600 ha,

-          działka 168/1 to grunty orne (RIVb) o powierzchni 0,6100 ha, pastwiska trwałe (PsV) o powierzchni 0,5600 ha, nieużytki (N) o powierzchni 0,2600 ha.

 

Działki nr 163, 167/1 i 168/1 tworzą jeden kompleks gruntowy zlokalizowany po stronie zachodniej wsi Chrapowo, pośród terenów rolnych w uprawie polowej. Główną drogą dojazdową do kompleksu jest droga publiczna, śródpolna. Działki w całości wykorzystywane są rolniczo w uprawie polowej.

 

Suma oszacowania wynosi 95 000,00 zł, zaś cena wywołania, na drugiej licytacji jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 63 333,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 9 500,00zł.

 

WARUNKI LICYTACJI

Rękojmię należy uiścić najpóźniej w dniu poprzedzającym licytacje w Kancelarii Komornika Sądowego w Choszcznie przy ul. Piastowskiej 12 lub na rachunek bankowy Komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. w Choszcznie

80 1020 4867 0000 1402 0067 8094.

 

Uwaga: liczy się data wpływu kwoty rękojmi na konto Komornika. Zgodnie z art. 978 par.2 kpc postąpienie nie może wynieść mniej niż jeden procent ceny wywołania i zostanie podane na licytacji.

 

Miejsce licytacji / przetargu / rostrzygnięcia oferty:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Miasto: Chrapowo
Wojewodztwo: zachodniopomorskie
 
  Copyright © 2018, iKomornik.pl - licytacje komornicze, Wszelkie prawa zastrzeżone  
  Niniejsze strony mają charakter informacyjny i nie stanowią reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię.