Zabudowana nieruchomość o powierzchni 1 844,78 m2
Podstawowe informacje:
Data: 2018-03-26
Godzina: 11:00
Przedmiot sprzedaży: Zabudowana nieruchomość o powierzchni 1 844,78 m2
Sprzedający: Komornik Sądowy przy SR w Choszcznie Janusz Bernat Kancelaria Komornicza w Choszcznie
Cena wywoławcza: 486 666,67
Forma sprzedaży: II licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 2274/09
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW SZ1C/00004206/9

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Choszcznie Janusz Bernat Kancelaria Komornicza w Choszcznie ul. Piastowska 12 na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

26 marca 2018 r. o godz. 11:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Choszcznie sala nr 3 przy ul. Wolności 14 w Choszcznie odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości stanowiącej grunt działki 31/2 jako przedmiot prawa użytkowania wieczystego oraz prawo własności budynku wielofunkcyjnego, dla której Sąd Rejonowy w Choszcznie V Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Choszcznie prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1C/00004206/9.

Właścicielem gruntu działki jest Skarb Państwa-Gmina Choszczno.

Działka gruntu oddana w użytkowanie wieczyste do dnia 05.12.2089 rok.

Nieruchomość KW SZ1C/00004206/9 to nieruchomość zabudowana oznaczona numerem geodezyjnym działki 31/2, położona w obrębie 2 miasta Choszczno przy ul. Gorzowskiej (dawna ulica I Armii Wojska Polskiego), w skład której wchodzą: budynek wielofunkcyjny o powierzchni użytkowej 1 844,78 m2 oraz grunt oznaczony numerem geodezyjnym działki 31/2 o powierzchni 0,9277 ha. Nieruchomość zlokalizowana jest w południowo-zachodniej części miasta Choszczno, pośród zabudowy usługowej, bezpośrednio przy asfaltowej ulicy Gorzowskiej (dawna ulica I Armii Wojska Polskiego), leży w terenie przemysłu o małej uciążliwości, przetwórstwa spożywczo-rolnego, administracji, handlu i mieszkalnictwa.

Przedmiotowa nieruchomość zabudowana jest budynkiem wielofunkcyjnym, trójbryłowym, parterowym.

Suma oszacowania wynosi 730 000,00 zł, zaś cena wywołania, na drugiej licytacji jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 486 666,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 73 000,00 zł. Jeżeli zajdą okoliczności skarbowe do kwoty wylicytowanej zostanie dodana wartość podatku VAT w stawce podstawowej 23%.

WARUNKI LICYTACJI

Rękojmię należy uiścić przed licytacją w Kancelarii Komornika Sądowego w Choszcznie przy ul. Piastowska 12 lub na rachunek bankowy Komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. w Choszcznie

80 1020 4867 0000 1402 0067 8094.

Uwaga: liczy się data wpływu kwoty rękojmi na konto Komornika. Zgodnie z art. 978 par.2 kpc postąpienie nie może wynieść mniej niż jeden procent ceny wywołania i zostanie podane na licytacji.

 

Miejsce licytacji / przetargu / rostrzygnięcia oferty:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: I Armii Wojska Polskiego
Miasto: Choszczno
Wojewodztwo: zachodniopomorskie
 
  Copyright © 2019, iKomornik.pl - licytacje komornicze, Wszelkie prawa zastrzeżone  
  Niniejsze strony mają charakter informacyjny i nie stanowią reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię.