Niezabudowana działka o pow. 2,0600 ha
Podstawowe informacje:
Data: 2018-03-07
Godzina: 14:00
Przedmiot sprzedaży: Niezabudowana działka o pow. 2,0600 ha
Sprzedający: Komornik Sądowy przy SR w Choszcznie Janusz Bernat Kancelaria Komornicza w Choszcznie
Cena wywoławcza: 42 750,00
Forma sprzedaży: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 457/17
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW SZ1C/00025392/2

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Choszcznie Janusz Bernat Kancelaria Komornicza w Choszcznie, ul. Piastowska 12 na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

7 marca 2018 r. o godz. 14:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Choszcznie sala nr 104 przy ul. Wolności 14
w Choszcznie odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

dla której Sąd Rejonowy w Choszcznie V Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą
w Choszcznie prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1C/00025392/2.

Nieruchomość KW SZ1C/00025392/2 to nieruchomość rolna, niezabudowana, położona
w obrębie Chrapowo-Wierzchno, gmina Pełczyce. W skład przedmiotowej nieruchomości wchodzi:

- grunt działki nr 137/1 o powierzchni 2,0600 ha.

Przedmiotowa działka w zdecydowanej swej większości obejmuje grunt orny klasy bonitacyjnej -RV, tylko w małej części (ok. 6% powierzchni) obejmuje grunt orny klasy bonitacyjnej - RIVa. Nieruchomość położona jest w środkowej części obrębu geodezyjnego Chrapowo-Wierzchno, ok. 400 m na południe od zabudowań siedliskowych wsi Chrapowo.

Dojazd do nieruchomości odbywa się drogami polnymi. Bezpośrednie sąsiedztwo wycenianej działki stanowią podobne nieruchomości rolne będące w uprawie polowej. Działka 137/1 stanowi jeden regularny i zwarty kompleks gruntowy, w kształcie prostokąta.

 

Suma oszacowania wynosi 57 000,00 zł, zaś cena wywołania, na pierwszej licytacji jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 42 750,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 5 700,00 zł.

WARUNKI LICYTACJI

Rękojmię należy uiścić najpóźniej w dniu poprzedzającym licytacje w Kancelarii Komornika Sądowego w Choszcznie przy ul. Piastowska 12 lub na rachunek bankowy Komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. w Choszcznie 80 1020 4867 0000 1402 0067 8094. Uwaga: liczy się data wpływu kwoty rękojmi na konto Komornika. Zgodnie z  art. 978 par.2 kpc postąpienie nie może wynieść mniej niż jeden procent ceny wywołania i zostanie podane na licytacji.

 

Miejsce licytacji / przetargu / rostrzygnięcia oferty:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Miasto: Chrapowo-Wierzchno
Wojewodztwo: zachodniopomorskie
 
  Copyright © 2019, iKomornik.pl - licytacje komornicze, Wszelkie prawa zastrzeżone  
  Niniejsze strony mają charakter informacyjny i nie stanowią reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię.