Działka o pow. 7,4400 h
Podstawowe informacje:
Data: 2018-04-16
Godzina: 14:00
Przedmiot sprzedaży: Działka o pow. 7,4400 h
Sprzedający: Komornik Sądowy przy SR w Choszcznie Janusz Bernat Kancelaria Komornicza w Choszcznie
Cena wywoławcza: 168 000,00
Forma sprzedaży: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 794/17
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
NR KW SZ1C/00012792/2
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Choszcznie Janusz Bernat Kancelaria Komornicza w Choszcznie ul. Piastowska 12 na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu
 
16 kwietnia 2018 r. o godz. 14:00
 
w budynku Sądu Rejonowego w Choszcznie, sala nr 3 przy ul. Wolności 14 w Choszcznie odbędzie się 
 
PIERWSZA LICYTACJA
 
nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Choszcznie V Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Choszcznie prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1C/00012792/2.
Nieruchomość KW SZ1C/00012792/2 to nieruchomość gruntowa rolna, niezabudowana, o powierzchni 7,4400 ha, oznaczona numerem ewidencyjnym działki 76/1, obrębu Przeczno, gmina Bierzwnik.
Przedmiotowa działka w większości (56% powierzchni) obejmuje grunt orny dobrej klasy bonitacyjnej (RIIIb). Pozostałą część działki (44%) zajmuje grunty średniej klasy bonitacyjnej (RIVa, RIVb). Działka stanowi jeden regularny i zwarty kompleks gruntowy, w kształcie prostokąta, z wciętą półenklawą zabudowy siedliskowej. Dojazd do nieruchomości odbywa się drogą polną o umocnionej nawierzchni („żużlówką”).
Bezpośrednie sąsiedztwo wycenianej działki stanowią podobne nieruchomości rolne będące w uprawie polowej oraz rozproszona zabudowa siedliskowa.
 
Suma oszacowania wynosi 224 000,00 zł, zaś cena wywołania, na pierwszej licytacji jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 168 000,00 zł. 
 
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 22 400,00 zł.
 
WARUNKI LICYTACJI
 
Rękojmię należy uiścić najpóźniej w dniu poprzedzającym licytacje w Kancelarii Komornika Sądowego w Choszcznie przy ul. Piastowska 12 lub na rachunek bankowy Komornika: 
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. w Choszcznie
80 1020 4867 0000 1402 0067 8094.
 
Uwaga: liczy się data wpływu kwoty rękojmi na konto Komornika. 
 
Zgodnie z art. 978 par.2 kpc postąpienie nie może wynieść mniej niż jeden procent ceny wywołania i zostanie podane na licytacji.

 

Miejsce licytacji / przetargu / rostrzygnięcia oferty:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Miasto: Przeczno
Wojewodztwo: zachodniopomorskie
 
  Copyright © 2019, iKomornik.pl - licytacje komornicze, Wszelkie prawa zastrzeżone  
  Niniejsze strony mają charakter informacyjny i nie stanowią reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię.