Działka o pow. 6,4228 ha
Podstawowe informacje:
Data: 2018-04-16
Godzina: 13:30
Przedmiot sprzedaży: Działka o pow. 6,4228 ha
Sprzedający: Komornik Sądowy przy SR w Choszcznie Janusz Bernat Kancelaria Komornicza w Choszcznie
Cena wywoławcza: 134 250,00
Forma sprzedaży: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 794/17
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW SZ1C/00007401/7
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Choszcznie Janusz Bernat Kancelaria Komornicza w Choszcznie ul. Piastowska 12  na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu
 
16 kwietnia 2018 r. o godz. 13:30
 
w budynku Sądu Rejonowego w  Choszcznie sala nr 3  przy ul. Wolności 14 w Choszcznie  odbędzie się 
 
PIERWSZA LICYTACJA
 
nieruchomości, dla której  Sąd Rejonowy w Choszcznie V Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Choszcznie prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW SZ1C/00007401/7.
Nieruchomość  KW SZ1C/00007401/7 to nieruchomość gruntowa rolna niezabudowana o powierzchni 6,4228 ha, oznaczona numerem ewidencyjnym działki 37/2 obrębu Przeczno, gmina Bierzwnik. Działka stanowi jeden dość regularny i zwarty kompleks gruntowy, w kształcie prostokątnym.
W większości (76% powierzchni) obejmuje grunt orny dobrej i średniej klasy bonitacyjnej (RIIIb, RIVa). Tylko w małej części obejmuje użytki zielone (12%), grunty zadrzewione i zakrzewione (4%), rowy (2%) oraz nieużytki (6%).  Dojazd do nieruchomości odbywa się drogami polnymi  o nawierzchni żużlowej. Bezpośrednie sąsiedztwo wycenianej działki stanowią podobne nieruchomości rolne będące w uprawie polowej.
 
Suma oszacowania wynosi 179 000,00 zł, zaś cena wywołania, na pierwszej licytacji jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 134 250,00 zł. 
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 17 900,00 zł.
 
WARUNKI   LICYTACJ
 
Rękojmię należy uiścić najpóźniej w dniu poprzedzającym licytacje w Kancelarii Komornika Sądowego w Choszcznie przy ul. Piastowska 12  lub na rachunek bankowy Komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. w Choszcznie
80 1020 4867 0000 1402 0067 8094.
 
Uwaga: liczy się data wpływu kwoty rękojmi na konto Komornika. 
 
Zgodnie z art. 978 par.2 kpc postąpienie  nie może wynieść mniej niż  jeden procent ceny  wywołania i zostanie podane na licytacji.
 
Miejsce licytacji / przetargu / rostrzygnięcia oferty:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Miasto: Przeczno
Wojewodztwo: zachodniopomorskie
 
  Copyright © 2019, iKomornik.pl - licytacje komornicze, Wszelkie prawa zastrzeżone  
  Niniejsze strony mają charakter informacyjny i nie stanowią reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię.