Działka o pow. 1,4100 ha
Podstawowe informacje:
Data: 2018-04-09
Godzina: 14:00
Przedmiot sprzedaży: Działka o pow. 1,4100 ha
Sprzedający: Komornik Sądowy przy SR w Choszcznie Janusz Bernat Kancelaria Komornicza w Choszcznie
Cena wywoławcza: 828 000,00
Forma sprzedaży: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 1272/02
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW SZ1C/00005230/3

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Choszcznie Janusz Bernat Kancelaria Komornicza
w Choszcznie, ul. Piastowska 12 na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości,
że w dniu

 

09 kwietnia 2018 r. o godz. 14:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Choszcznie sala nr 104 przy ul. Wolności 14 w Choszcznie odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości stanowiącej prawo wieczystego użytkowania działki nr 144/6 do dnia 14.01.2092 r.
i prawo własności zabudowań, stanowiące nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Choszcznie
V Wydział Ksiąg Wieczystych w Choszcznie prowadzi księgę wieczystą o numerze
KW SZ1C/00005230/3. Nieruchomość KW SZ1C/00005230/3 położona jest we wsi Stary Klukom nr 28, gmina Choszczno. Właścicielem gruntu jest gmina Choszczno. Powierzchnia całej działki to 1,4100 ha.

W skład nieruchomości wchodzą:

– grunt zabudowany jako przedmiot prawa użytkowania wieczystego, oznaczony nr geodezyjnym działki 144/6 w obrębie Stary Klukom o powierzchni 1,4100 ha

- budynek mieszkalno-biurowy o powierzchni użytkowej 229,72 m2

- budynek magazynowo-produkcyjny (młyn) o powierzchni użytkowej 782,60 m2

- budynek produkcyjny (mieszalnia pasz) o powierzchni użytkowej 937,30 m2

- budynek warsztatowo-garażowy o powierzchni użytkowej 123,13 m2

- budynek magazynowy (dawna obora) o powierzchni użytkowej 400,60 m2

- budynek magazynowo-garażowy o powierzchni użytkowej 344,00 m2

- budynek wagi wozowej o powierzchni użytkowej 18,72 m2

- wiaty stalowe.

 

Suma oszacowania wynosi 828 000,00 zł + VAT w stawce podstawowej 23%, zaś cena wywołania, na pierwszej licytacji jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 621 000,00 zł + VAT w stawce podstawowej 23%. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 82 800,00zł + VAT w stawce podstawowej 23% co stanowi kwotę 101 844,00 zł. W toku licytacji do każdej wylicytowanej kwoty zostanie doliczony podatek VAT w stawce podstawowej 23%.

WARUNKI LICYTACJI

Rękojmię należy uiścić najpóźniej w dniu poprzedzającym licytacje w Kancelarii Komornika Sądowego w Choszcznie przy ul. Piastowska 12 lub na rachunek bankowy Komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. w Choszcznie

80 1020 4867 0000 1402 0067 8094.

Uwaga: liczy się data wpływu kwoty rękojmi na konto Komornika. Zgodnie z art. 978 par.2 kpc postąpienie nie może wynieść mniej niż jeden procent ceny wywołania i zostanie podane na licytacji.

 

Miejsce licytacji / przetargu / rostrzygnięcia oferty:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Miasto: Stary Klukom
Wojewodztwo: zachodniopomorskie
 
  Copyright © 2019, iKomornik.pl - licytacje komornicze, Wszelkie prawa zastrzeżone  
  Niniejsze strony mają charakter informacyjny i nie stanowią reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię.