Nieruchomości rolne zabudowane o pow. 1,9021 ha
Podstawowe informacje:
Data: 2018-07-04
Godzina: 14:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomości rolne zabudowane o pow. 1,9021 ha
Sprzedający: Komornik Sądowy przy SR w Choszcznie Janusz Bernat Kancelaria Komornicza w Choszcznie
Cena wywoławcza: 960 000,00
Forma sprzedaży: II licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 406/13
Opis:
 
 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW SZ1C/00006337/0

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Choszcznie Janusz Bernat Kancelaria Komornicza w Choszcznie ul. Piastowska 12 na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

4 lipca 2018 r. o godz. 14:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Choszcznie sala nr 3 przy ul. Wolności 14 w Choszcznie odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Choszcznie V Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Choszcznie prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1C/00006337/0.

Nieruchomość KW SZ1C/00006337/0 to nieruchomość rolna, zabudowana, położona w miejscowości Pełczyce przy ul. Polnej, gmina Pełczyce, w skład której wchodzą zabudowane działki gruntu nr 412/2 i 413 o łącznej powierzchni 1,9021 ha. Działki zabudowane są obiektami budowlanymi i urządzeniami magazynu zbożowego między innymi: budynkiem administracyjno-biurowym o powierzchni użytkowej 148,70 m2, budynkiem punktu przyjęcia ziarna o powierzchni użytkowej 211,50 m2, budynkiem magazynu płaskiego o powierzchni użytkowej 1 444,90 m2, magazynem zbiorników paliwa o powierzchni użytkowej 11,00 m2, budynkiem rozdzielni energii elektrycznej o powierzchni użytkowej 27,20 m2budynkiem sterowni silosów (poj. 225 ton) o powierzchni użytkowej 16,10 m2, budynkiem obsługi suszarni o powierzchni użytkowej 12,00 m2, budynkiem rozdzielni silosów (poj. 150 ton) o powierzchni użytkowej 93,00 m2, wiatami stalowymi o łącznej powierzchni użytkowej 322,20 m2, silosami zbożowymi (dwie baterie: 28 szt. + 22 szt.). Nieruchomość użytkowana zgodnie z przeznaczeniem jako punkt skupu i magazynowy zbóż. Dojazd do nieruchomości odbywa się drogą gminną o nawierzchni asfaltowej.

 

Suma oszacowania wynosi 1 440 000,00 zł + VAT w stawce podstawowej 23%, zaś cena wywołania, na drugiej licytacji jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 960 000,00 zł + VAT w stawce podstawowej 23%. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 144 000,00zł + VAT w stawce podstawowej 23% co stanowi kwotę 177 120,00 zł. W toku licytacji do każdej wylicytowanej kwoty zostanie doliczony podatek VAT w stawce podstawowej 23%.

 

WARUNKI LICYTACJI

Rękojmię należy uiścić przed licytacją w Kancelarii Komornika Sądowego w Choszcznie przy ul. Piastowska 12 lub na rachunek bankowy Komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. w Choszcznie

80 1020 4867 0000 1402 0067 8094.

Uwaga: liczy się data wpływu kwoty rękojmi na konto Komornika. Zgodnie z art. 978 par.2 kpc postąpienie nie może wynieść mniej niż jeden procent ceny wywołania i zostanie podane na licytacji.

 

Miejsce licytacji / przetargu / rostrzygnięcia oferty:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Polna
Miasto: Pełczyce
Wojewodztwo: zachodniopomorskie
 
  Copyright © 2019, iKomornik.pl - licytacje komornicze, Wszelkie prawa zastrzeżone  
  Niniejsze strony mają charakter informacyjny i nie stanowią reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię.