Grunt zabudowany o pow. 800 m2
Podstawowe informacje:
Data: 2018-06-27
Godzina: 12:00
Przedmiot sprzedaży: Grunt zabudowany o pow. 800 m2
Sprzedający: Komornik Sądowy przy SR w Choszcznie Janusz Bernat Kancelaria Komornicza w Choszcznie
Cena wywoławcza: 135 000,00
Forma sprzedaży: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 598/17
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW SZ1C/00001869/3
 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Choszcznie Janusz Bernat Kancelaria Komornicza w Choszcznie ul. Piastowska 12 na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu
 
27 czerwca 2018 r. o godz. 12:00
 
w budynku Sądu Rejonowego w Choszcznie sala nr 104 przy ul. Wolności 14 w Choszcznie odbędzie się 
 
PIERWSZA LICYTACJA
 
nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Choszcznie V Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Choszcznie prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1C/00001869/3.
 
Nieruchomość KW SZ1C/00001869/3 to nieruchomość zabudowana, położona we wsi Radaczewo nr 7, w gminie Choszczno. 
 
W skład przedmiotowej nieruchomości wchodzą: 

        grunt zabudowany oznaczony numerem ewidencyjnym działki 72/2 obrębu Radaczewo o powierzchni 800 m2,

        budynek mieszkalny jednorodzinny, parterowy, całkowicie podpiwniczony z wbudowanym garażem o łącznej powierzchni użytkowej 162,10 m2,

        budynek użytkowy (dawny sklep) o powierzchni użytkowej 55,90 m2,

        budynek gospodarczy przyległy do budynku mieszkalnego (część dawnego warsztatu) o powierzchni użytkowej 46,12 m2,

        budynek gospodarczy na zapleczu działki o powierzchni użytkowej 38,10 m2.

 
Suma oszacowania wynosi 180 000,00 zł, zaś cena wywołania, na pierwszej licytacji jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 135 000,00 zł. 
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 18 000,00 zł.
 
WARUNKI LICYTACJI
Rękojmię należy uiścić najpóźniej w dniu poprzedzającym licytacje w Kancelarii Komornika Sądowego w Choszcznie przy ul. Piastowska 12 lub na rachunek bankowy Komornika: 
 
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski
SA O. w Choszcznie 80 1020 4867 0000 1402 0067 8094.
 
Uwaga: Liczy się data wpływu kwoty rękojmi na konto Komornika. 
Zgodnie z art. 978 par.2 kpc postąpienie nie może wynieść mniej niż jeden procent ceny wywołania i zostanie podane na licytacji.
 
Miejsce licytacji / przetargu / rostrzygnięcia oferty:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Miasto: Radaczewo
Wojewodztwo: zachodniopomorskie
 
  Copyright © 2018, iKomornik.pl - licytacje komornicze, Wszelkie prawa zastrzeżone  
  Niniejsze strony mają charakter informacyjny i nie stanowią reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię.