Działka o pow. 6,4228 ha
Podstawowe informacje:
Data: 2018-07-25
Godzina: 13:00
Przedmiot sprzedaży: Działka o pow. 6,4228 ha
Sprzedający: Komornik Sądowy przy SR w Choszcznie Janusz Bernat Kancelaria Komornicza w Choszcznie
Cena wywoławcza: 119 333,33
Forma sprzedaży: II licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 794/17 (1)
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW SZ1C/00007401/7

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Choszcznie Janusz Bernat Kancelaria Komornicza w Choszcznie ul. Piastowska 12 na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

25 lipca 2018 r. o godz. 13:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Choszcznie sala nr 3 przy ul. Wolności 14 w Choszcznie odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Choszcznie V Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Choszcznie prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1C/00007401/7.

Nieruchomość KW SZ1C/00007401/7 to nieruchomość gruntowa rolna niezabudowana o powierzchni 6,4228 ha, oznaczona numerem ewidencyjnym działki 37/2 obrębu Przeczno, gmina Bierzwnik. Działka stanowi jeden dość regularny i zwarty kompleks gruntowy, w kształcie prostokątnym. W większości (76% powierzchni) obejmuje grunt orny dobrej i średniej klasy bonitacyjnej (RIIIb, RIVa). Tylko w małej części obejmuje użytki zielone (12%), grunty zadrzewione i zakrzewione (4%), rowy (2%) oraz nieużytki (6%). Dojazd do nieruchomości odbywa się drogami polnymi nawierzchni żużlowej. Bezpośrednie sąsiedztwo wycenianej działki stanowią podobne nieruchomości rolne będące w uprawie polowej.

 

Suma oszacowania wynosi 179 000,00 zł, zaś cena wywołania, na drugiej licytacji jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 119 333,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 17 900,00 zł.

WARUNKI LICYTACJI

Rękojmię należy uiścić najpóźniej w dniu poprzedzającym licytacje w Kancelarii Komornika Sądowego w Choszcznie przy ul. Piastowska 12 lub na rachunek bankowy Komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. w Choszcznie

80 1020 4867 0000 1402 0067 8094.

Uwaga: liczy się data wpływu kwoty rękojmi na konto Komornika. Zgodnie z art. 978 par.2 kpc postąpienie nie może wynieść mniej niż jeden procent ceny wywołania i zostanie podane na licytacji.

 
Miejsce licytacji / przetargu / rostrzygnięcia oferty:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Miasto: Przeczno
Wojewodztwo: zachodniopomorskie
 
  Copyright © 2018, iKomornik.pl - licytacje komornicze, Wszelkie prawa zastrzeżone  
  Niniejsze strony mają charakter informacyjny i nie stanowią reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię.