Działka o pow. 2,0600 ha
Podstawowe informacje:
Data: 2018-08-30
Godzina: 13:00
Przedmiot sprzedaży: Działka o pow. 2,0600 ha
Sprzedający: Komornik Sądowy przy SR w Choszcznie Janusz Bernat Kancelaria Komornicza w Choszcznie
Cena wywoławcza: 38 000,00
Forma sprzedaży: II licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 65/15
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW SZ1C/00031079/7

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Choszcznie Janusz Bernat Kancelaria Komornicza w Choszcznie ul. Piastowska 12 na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

30 sierpnia 2018 r. o godz. 13:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Choszcznie sala nr 104 przy ul. Wolności 14 w Choszcznie odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Choszcznie V Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Choszcznie prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1C/00031079/7.

Nieruchomość KW SZ1C/00031079/7 to nieruchomość rolna niezabudowana, położona w obrębie Chrapowo-Wierzchno, gmina Pełczyce. W skład przedmiotowej nieruchomości wchodzi:

- grunt działki nr 126 o powierzchni 2,0600 ha.

Przedmiotowa działka w zdecydowanej swej większości obejmuje grunt orny klasy bonitacyjnej (RV); tylko w małej części (ok. 6% powierzchni) obejmuje grunt orny klasy bonitacyjnej (RIVa).

Nieruchomość położona jest w środkowej części obrębu geodezyjnego Chrapowo-Wierzchno, ok. 650 m na południe od zabudowań siedliskowych wsi Chrapowo. Dojazd do nieruchomości odbywa się drogami polnymi. Bezpośrednie sąsiedztwo wycenianej działki stanowią podobne nieruchomości rolne będące w uprawie polowej. Działka 126 stanowi jeden regularny i zwarty kompleks gruntowy, w kształcie prostokąta.

 

Suma oszacowania wynosi 57 000,00 zł, zaś cena wywołania, na drugiej licytacji jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 38 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 5 700,00 zł.

WARUNKI LICYTACJI

Rękojmię należy uiścić najpóźniej w dniu poprzedzającym licytacje w Kancelarii Komornika Sądowego w Choszcznie przy ul. Piastowska 12 lub na rachunek bankowy Komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. w Choszcznie

80 1020 4867 0000 1402 0067 8094.

Uwaga: liczy się data wpływu kwoty rękojmi na konto Komornika. Zgodnie z  art. 978 par.2 kpc postąpienie nie może wynieść mniej niż jeden procent ceny wywołania i zostanie podane na licytacji.

 

Miejsce licytacji / przetargu / rostrzygnięcia oferty:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Miasto: Chrapowo-Wierzchno
Wojewodztwo: zachodniopomorskie
 
  Copyright © 2018, iKomornik.pl - licytacje komornicze, Wszelkie prawa zastrzeżone  
  Niniejsze strony mają charakter informacyjny i nie stanowią reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię.