Działka o pow. 2 766 m2
Podstawowe informacje:
Data: 2018-08-30
Godzina: 12:30
Przedmiot sprzedaży: Działka o pow. 2 766 m2
Sprzedający: Komornik Sądowy przy SR w Choszcznie Janusz Bernat Kancelaria Komornicza w Choszcznie
Cena wywoławcza: 204 000,00
Forma sprzedaży: II licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 211/18 (1)
Opis:

 

 

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW SZ1C/00003736/6

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Choszcznie Janusz Bernat Kancelaria Komornicza w Choszcznie ul. Piastowska 12 na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

30 sierpnia 2018 r. o godz. 12:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Choszcznie sala nr 104 przy ul. Wolności 14 w Choszcznie odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Choszcznie V Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Choszcznie prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1C/00003736/6.

Nieruchomość KW SZ1C/00003736/6 to nieruchomość zabudowana oznaczona numerem ewidencyjnym działki 9/15 położona w obrębie Smoleń, gmina Choszczno w skład której wchodzą:

- grunt jako przedmiot prawa użytkowania wieczystego działki nr 9/15 o powierzchni 2 766 m2,

- budynek produkcyjno-magazynowy usytuowany w zabudowie wolnostojącej, wykonany w technologii szkieletowej żelbetowej oraz murowanej, o łącznej powierzchni zabudowy 958,00 m2.

Właścicielem gruntu jest Burmistrz Miasta i Gminy w Choszcznie. Działka nr 9/15 w znacznej swej części zabudowana jest budynkiem niemieszkalnym o funkcji typowo magazynowej. Pozostałą część działki stanowi kanał transportowo-dostawczy znajdujący się od strony zachodniej budynku oraz teren przyległy – dojścia i dojazd utwardzone asfaltem do ramp przylegających do zewnętrznych ścian budynku.

 

Suma oszacowania wynosi 306 000,00 zł, zaś cena wywołania, na drugiej licytacji jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 204 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 30 600,00 zł.

WARUNKI LICYTACJI

Rękojmię należy uiścić najpóźniej w dniu poprzedzającym licytacje w Kancelarii Komornika Sądowego w Choszcznie przy ul. Piastowska 12 lub na rachunek bankowy Komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. w Choszcznie

80 1020 4867 0000 1402 0067 8094.

Uwaga: liczy się data wpływu kwoty rękojmi na konto Komornika. Zgodnie z art. 978 par.2 kpc postąpienie nie może wynieść mniej niż jeden procent ceny wywołania i zostanie podane na licytacji.

 

Miejsce licytacji / przetargu / rostrzygnięcia oferty:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Miasto: Smoleń
Wojewodztwo: zachodniopomorskie
 
  Copyright © 2018, iKomornik.pl - licytacje komornicze, Wszelkie prawa zastrzeżone  
  Niniejsze strony mają charakter informacyjny i nie stanowią reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię.