Działka o pow. 661 m2
Podstawowe informacje:
Data: 2018-10-09
Godzina: 09:15
Przedmiot sprzedaży: Działka o pow. 661 m2
Sprzedający: Komornik Sądowy przy SR w Choszcznie Janusz Bernat Kancelaria Komornicza w Choszcznie
Cena wywoławcza: 326 250,00
Forma sprzedaży: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 411/17
Opis:

 

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI UDZIAŁU 1/2 CZĘŚCI W

NIERUCHOMOŚCI nr KW SZ1C/00002067/8

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Choszcznie Janusz Bernat Kancelaria Komornicza w Choszcznie, ul. Piastowska 12 na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

9 października 2018 r. o godz. 9:15

 

w budynku Sądu Rejonowego w Choszcznie sala nr 3 przy ul. Wolności 14 w Choszcznie odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

udziału 1/2 części w nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Choszcznie V Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Choszcznie prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1C/00002067/8.

Nieruchomość KW SZ1C/00002067/8 to nieruchomość zabudowana oznaczona numerem ewidencyjnym działki 165, położona w obrębie 1 miasta Choszczno przy ul. Kardynała Wyszyńskiego nr 6 w Choszcznie. W skład przedmiotowej nieruchomości zabudowanej wchodzi:

- grunt zabudowany jako przedmiot prawa własności o powierzchni 661 m2, oznaczony numerem ewidencyjnym działki 165 obrębu 1 miasta Choszczno,

- budynek mieszkalny, II-kondygnacyjny, całkowicie podpiwniczony, wzniesiony w technologii tradycyjnej o łącznej powierzchni użytkowej 202,10 m2,

- budynek gospodarczy parterowy, całkowicie podpiwniczony, o łącznej powierzchni użytkowej 260,80 m2.

Działka 165 tworzy jeden regularny i zwarty kontur gruntowy w kształcie prostokąta, który od strony północnej graniczy bezpośrednio z drogą publiczną – dojazdową o nawierzchni z kostki betonowej, z której odbywa się również wjazd/dostęp na przedmiotową nieruchomość.

 

Suma oszacowania udziału 1/2 wynosi 435 000,00 zł, zaś cena wywołania, na pierwszej licytacji jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 326 250,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 43 500,00 zł.

WARUNKI LICYTACJI

Rękojmię należy uiścić najpóźniej w dniu poprzedzającym licytacje w Kancelarii Komornika Sądowego w Choszcznie przy ul. Piastowska 12 lub na rachunek bankowy Komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. w Choszcznie

80 1020 4867 0000 1402 0067 8094.

Uwaga: liczy się data wpływu kwoty rękojmi na konto Komornika. Zgodnie z art. 978 par.2 kpc postąpienie nie może wynieść mniej niż jeden procent ceny wywołania i zostanie podane na licytacji.

 

Miejsce licytacji / przetargu / rostrzygnięcia oferty:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Kardynała Wyszyńskiego
Miasto: Choszczno
Wojewodztwo: zachodniopomorskie
 
  Copyright © 2019, iKomornik.pl - licytacje komornicze, Wszelkie prawa zastrzeżone  
  Niniejsze strony mają charakter informacyjny i nie stanowią reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię.