Działki o łącznej pow. 2,2682 ha
Podstawowe informacje:
Data: 2018-11-05
Godzina: 13:00
Przedmiot sprzedaży: Działki o łącznej pow. 2,2682 ha
Sprzedający: Komornik Sądowy przy SR w Choszcznie Janusz Bernat Kancelaria Komornicza w Choszcznie
Cena wywoławcza: 37 500,00
Forma sprzedaży: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 280/17
Opis:

 

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW SZ1C/00025367/8

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Choszcznie Janusz Bernat Kancelaria Komornicza w Choszcznie ul. Piastowska 12 na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

5 listopada 2018 r. o godz. 13:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Choszcznie sala nr 3 przy ul. Wolności 14 w Choszcznie odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Choszcznie V Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Choszcznie prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1C/00025367/8.

Nieruchomość KW SZ1C/00025367/8 to nieruchomość gruntowa niezabudowana składająca się z działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 15/6, 327/1 i 444/7 o łącznej powierzchni 2,2682 ha, położona w miejscowości Recz, gmina Recz. Działka nr 15/6 o powierzchni 0,3234 ha, położona jest w obrzeżnej, północnej części miasta Recz, w rejonie ulicy Srebrnej. Teren działki jest niezagospodarowany, obejmuje grunt orny klasy bonitacyjnej RV. Działka nr 327/1 o powierzchni 0,6175 ha położona jest w zachodniej części miasta Recz, w rejonie ul. Choszczeńskiej. Usytuowana jest w kompleksie gruntów o charakterze rolnym, obejmuje grunt orny klas bonitacyjnych RV i RVI. Wpisana jest do rejestru zabytków archeologicznych województwa zachodniopomorskiego jako wczesnośredniowieczne grodzisko. Działka nr 444/7 o powierzchni 1,3273 ha zlokalizowana jest w obrzeżnej, południowo-zachodniej części miasta Recz przy ul. Choszczeńskiej.

Porośnięta jest naturalną szatą trawiastą i posiada charakter użytku zielonego (pastwiska trwałego). Działka obejmuje grunt orny i użytków zielonych klas bonitacyjnych RV, ŁV, PsV, RVI, PsVI.

 

Suma oszacowania wynosi 50 000,00 zł, zaś cena wywołania, na pierwszej licytacji jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 37 500,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 5 000,00 zł.

WARUNKI LICYTACJI

Rękojmię należy uiścić najpóźniej w dniu poprzedzającym licytacje w Kancelarii Komornika Sądowego w Choszcznie przy ul. Piastowska 12 lub na rachunek bankowy Komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. w Choszcznie

80 1020 4867 0000 1402 0067 8094.

Uwaga: liczy się data wpływu kwoty rękojmi na konto Komornika.

Zgodnie z  art. 978 par.2 kpc postąpienie nie może wynieść mniej niż jeden procent ceny wywołania i zostanie podane na licytacji.

 

 

Miejsce licytacji / przetargu / rostrzygnięcia oferty:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Miasto: Recz
Wojewodztwo: zachodniopomorskie
 
  Copyright © 2019, iKomornik.pl - licytacje komornicze, Wszelkie prawa zastrzeżone  
  Niniejsze strony mają charakter informacyjny i nie stanowią reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię.