Nieruchomość zabudowana w Choszcznie
Podstawowe informacje:
Data: 2019-01-15
Godzina: 09:15
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomość zabudowana w Choszcznie
Sprzedający: Komornik Sądowy przy SR w Choszcznie Janusz Bernat Kancelaria Komornicza w Choszcznie
Cena wywoławcza: 195 000,00
Forma sprzedaży: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 1052/17
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW SZ1C/00014654/7

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Choszcznie Janusz Bernat Kancelaria Komornicza w Choszcznie ul. Piastowska 12 na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

15 stycznia 2019 r. o godz. 9:15

 

w budynku Sądu Rejonowego w Choszcznie sala nr 3 przy ul. Wolności 14 w Choszcznie odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Choszcznie V Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Choszcznie prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1C/00014654/7.

Nieruchomość KW SZ1C/00014654/7 to nieruchomość zabudowana położona w Choszcznie przy ul. Wysokiej nr 3. W skład opiniowanej nieruchomości wchodzą:

- grunt niezabudowany jako przedmiot prawa własności o powierzchni 2 988 m2, oznaczony numerem ewidencyjnym działki 29/3 (RVI) obrębu 2 miasta Choszczno,

- grunt zabudowany jako przedmiot prawa własności o powierzchni 1 404 m2, oznaczony numerem ewidencyjnym działki 29/4 (Br-RVI) obrębu 2 miasta Choszczno,

- budynek mieszkalny jednorodzinny, parterowy z użytkowym poddaszem, częściowo podpiwniczony o łącznej powierzchni użytkowej 164,50 m2,

- dwa murowane budynki gospodarcze o łącznej powierzchni zabudowy 28,00 m2.

Nieruchomość tworzy jeden zwarty i regularny kompleks gruntowy, w kształcie zbliżonym do trapezu. Dostęp oraz wjazd na nieruchomość odbywa się z ulicy Wysokiej o nawierzchni asfaltowej.

 

Suma oszacowania wynosi 260 000,00 zł, zaś cena wywołania, na pierwszej licytacji jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 195 000,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 26 000,00 zł.

WARUNKI LICYTACJI

Rękojmię należy uiścić najpóźniej w dniu poprzedzającym licytacje w Kancelarii Komornika Sądowego w Choszcznie przy ul. Piastowska 12 lub na rachunek bankowy Komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. w Choszcznie

80 1020 4867 0000 1402 0067 8094.

Uwaga: liczy się data wpływu kwoty rękojmi na konto Komornika.

Zgodnie z art. 978 par. 2 kpc postąpienie nie może wynieść mniej niż jeden procent ceny wywołania i zostanie podane na licytacji.

 

Miejsce licytacji / przetargu / rostrzygnięcia oferty:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Miasto: Choszczno
Wojewodztwo: zachodniopomorskie
 
  Copyright © 2019, iKomornik.pl - licytacje komornicze, Wszelkie prawa zastrzeżone  
  Niniejsze strony mają charakter informacyjny i nie stanowią reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię.