Nieruchomość niezabudowana o  powierzchni 500 m2
Podstawowe informacje:
Data: 2019-01-25
Godzina: 09:15
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomość niezabudowana o  powierzchni 500 m2
Sprzedający: Komornik Sądowy przy SR w Choszcznie Janusz Bernat Kancelaria Komornicza w Choszcznie
Cena wywoławcza: 3 000,00
Forma sprzedaży: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 704/15
Opis:

 

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW SZ1C/00007977/5

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Choszcznie Janusz Bernat  Kancelaria Komornicza w Choszcznie ul. Piastowska 12 na podstawie art.  953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

25 stycznia 2019 r. o godz. 9:15

 

w budynku Sądu Rejonowego w  Choszcznie sala nr 3 przy ul. Wolności 14 w Choszcznie odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Choszcznie  V Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Choszcznie prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW SZ1C/00007977/5.

 

Nieruchomość KW SZ1C/00007977/5 to nieruchomość gruntowa,  niezabudowana oznaczona numerem ewidencyjnym działki 698 (RIVa) o  powierzchni 500 m2, położona w obrębie Roztocze, w gminie Choszczno.  Przedmiotowa działka wchodzi w skład dużego kompleksu gruntowego  użytkowanego jako ogródki działkowe, który usytuowany jest bezpośrednio

przy wschodnich granicach administracyjnych miasta Choszczno, na  zapleczu zabudowy mieszkaniowej, rozciągającej się przy ul. Matejki,  Kossaka, Ogrodowej i Malczewskiego. Przedmiotowa działka nr 698 posiada  regularny i zwarty kontur gruntowy w kształcie kwadratu i leży przy  głównej alei całego kompleksu ogrodowego. Kompleks ogrodowy leży w  zasięgu częściowego uzbrojenia technicznego.

 

Suma oszacowania wynosi 4 000,00 zł, zaś cena wywołania, na pierwszej  licytacji jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 3 000,00 zł.

Licytant  przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 400,00 zł.

 

WARUNKI  LICYTACJI

Rękojmię należy uiścić najpóźniej w dniu poprzedzającym licytacje w  Kancelarii Komornika Sądowego w Choszcznie przy ul. Piastowska 12 lub  na rachunek bankowy Komornika:

 

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. w Choszcznie 8

0 1020 4867 0000 1402 0067 8094.

 

Uwaga: liczy się data wpływu kwoty rękojmi na konto Komornika. Zgodnie z  art. 978 par.2 kpc postąpienie nie może wynieść mniej niż jeden  procent ceny wywołania i zostanie podane na licytacji.

 

Miejsce licytacji / przetargu / rostrzygnięcia oferty:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Miasto: Roztocze
Wojewodztwo: zachodniopomorskie
 
  Copyright © 2019, iKomornik.pl - licytacje komornicze, Wszelkie prawa zastrzeżone  
  Niniejsze strony mają charakter informacyjny i nie stanowią reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię.