Działki o łącznej powierzchni 2,2682 ha
Podstawowe informacje:
Data: 2019-03-06
Godzina: 12:30
Przedmiot sprzedaży: Działki o łącznej powierzchni 2,2682 ha
Sprzedający: Komornik Sądowy przy SR w Choszcznie Janusz Bernat Kancelaria Komornicza w Choszcznie
Cena wywoławcza: 33 333,33
Forma sprzedaży: II licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 280/17
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW SZ1C/00025367/8

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Choszcznie Janusz Bernat Kancelaria Komornicza w Choszcznie, ul. Piastowska 12 na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

6 marca 2019 r. o godz. 12:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Choszcznie sala nr 3 przy ul. Wolności 14 w Choszcznie odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

dla której Sąd Rejonowy w Choszcznie V Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Choszcznie prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1C/00025367/8.

Nieruchomość KW SZ1C/00025367/8 to nieruchomość gruntowa niezabudowana składająca się z działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 15/6, 327/1 i 444/7 o łącznej powierzchni 2,2682 ha, położona w miejscowości Recz, gmina Recz.

Działka nr 15/6 o powierzchni 0,3234 ha, położona jest w obrzeżnej, północnej części miasta Recz, w rejonie ulicy Srebrnej. Teren działki jest niezagospodarowany, obejmuje grunt orny klasy bonitacyjnej RV.

Działka nr 327/1 o powierzchni 0,6175 ha położona jest w zachodniej części miasta Recz, w rejonie ul. Choszczeńskiej. Usytuowana jest w kompleksie gruntów o charakterze rolnym, obejmuje grunt orny klas bonitacyjnych RV i RVI. Wpisana jest do rejestru zabytków archeologicznych województwa zachodniopomorskiego jako wczesnośredniowieczne grodzisko.

Działka nr 444/7 o powierzchni 1,3273 ha zlokalizowana jest w obrzeżnej, południowo-zachodniej części miasta Recz przy ul. Choszczeńskiej. Porośnięta jest naturalną szatą trawiastą i posiada charakter użytku zielonego (pastwiska trwałego). Działka obejmuje grunt orny i użytków zielonych klas bonitacyjnych RV, ŁV, PsV, RVI, PsVI.

 Suma oszacowania wynosi 50 000,00 zł, zaś cena wywołania, na drugiej licytacji jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 33 333,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 5 000,00 zł.

WARUNKI LICYTACJI

Rękojmię należy uiścić najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w Kancelarii Komornika Sądowego w Choszcznie przy ul. Piastowska 12 lub na rachunek bankowy Komornika:

 

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. w Choszcznie

80 1020 4867 0000 1402 0067 8094

Uwaga: liczy się data wpływu kwoty rękojmi na konto Komornika. Zgodnie z art. 978 par.2 kpc postąpienie nie może wynieść mniej niż jeden procent ceny wywołania i zostanie podane na licytacji.

 

Miejsce licytacji / przetargu / rostrzygnięcia oferty:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Miasto: Recz
Wojewodztwo: zachodniopomorskie
 
  Copyright © 2019, iKomornik.pl - licytacje komornicze, Wszelkie prawa zastrzeżone  
  Niniejsze strony mają charakter informacyjny i nie stanowią reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię.