Działki o pow. 1,0900 ha i 0,4900 ha
Podstawowe informacje:
Data: 2019-03-18
Godzina: 14:20
Przedmiot sprzedaży: Działki o pow. 1,0900 ha i 0,4900 ha
Sprzedający: Komornik Sądowy przy SR w Choszcznie Janusz Bernat Kancelaria Komornicza w Choszcznie
Cena wywoławcza: 33 000,00
Forma sprzedaży: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, działki
KM: 259/18
Opis:

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
NR KW SZ1C/00005278/1

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Choszcznie Janusz Bernat Kancelaria Komornicza w Choszcznie, ul. Piastowska 12 na podstawie art.  953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

18 marca 2019 r. o godz. 14:20

 

w budynku Sądu Rejonowego w Choszcznie sala nr 104 przy ul. Wolności 14 w Choszcznie, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Choszcznie V Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Choszcznie prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1C/00005278/1.

Nieruchomość KW SZ1C/00005278/1 to nieruchomość rolna niezabudowana, położona w obrębie Starzyce, w gminie Bierzwnik o łącznej powierzchni gruntu 1,5800 ha.

W skład przedmiotowej nieruchomości wchodzą:

- grunt działki nr 93 o powierzchni 1,0900 ha, położony w obrębie Starzyce, gmina Bierzwnik,

- grunt działki nr 95 o powierzchni 0,4900 ha, położony w obrębie Starzyce, gmina Bierzwnik.

Nieruchomość usytuowana jest na zapleczu zwartej zabudowy siedliskowej wsi Starzyce, pomiędzy drogą publiczną o nawierzchni szutrowej a przepływającym ciekiem wodnym – rzeką Koczynka.

Działki tworzą zasadniczo jeden zwarty i regularny kontur gruntowy w formie trapezu, przy czym rozdzielone są rowem melioracyjnym. Działka nr 93 obejmuje grunty orne słabej i bardzo słabej jakości bonitacyjnej (RV, RVI, RVIz) oraz użytki zielone średniej (ŁIV) i gorszej (PsV) klasy bonitacyjnej. Natomiast działka nr 95 obejmuje grunt orny średniej klasy bonitacyjnej (RIVb) oraz użytek zielony również średniej klasy bonitacyjnej (ŁIV).

Suma oszacowania wynosi 44 000,00 zł, zaś cena wywołania, na pierwszej licytacji jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 33 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 4 400,00 zł.

WARUNKI LICYTACJI

Rękojmię należy uiścić najpóźniej w dniu poprzedzającym licytacje w Kancelarii Komornika Sądowego w Choszcznie przy ul. Piastowska 12 lub na rachunek bankowy Komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. w Choszcznie 80 1020 4867 0000 1402 0067 8094.

Uwaga: liczy się data wpływu kwoty rękojmi na konto Komornika. Zgodnie z art. 978 par.2 kpc postąpienie nie może wynieść mniej niż jeden procent ceny wywołania i zostanie podane na licytacji.

 

Miejsce licytacji / przetargu / rostrzygnięcia oferty:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Miasto: Starzyce
Wojewodztwo: zachodniopomorskie
 
  Copyright © 2019, iKomornik.pl - licytacje komornicze, Wszelkie prawa zastrzeżone  
  Niniejsze strony mają charakter informacyjny i nie stanowią reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię.