Działka o pow. 0,7100 ha zabudowana budynkami mieszkalno-usługowymi
Podstawowe informacje:
Data: 2019-03-18
Godzina: 12:30
Przedmiot sprzedaży: Działka o pow. 0,7100 ha zabudowana budynkami mieszkalno-usługowymi
Sprzedający: Komornik Sądowy przy SR w Choszcznie Janusz Bernat Kancelaria Komornicza w Choszcznie
Cena wywoławcza: 255 000,00
Forma sprzedaży: I licytacja
Kategoria: nieruchomości, lokale mieszkalne
KM: 672/14
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW SZ1C/00001132/8


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Choszcznie Janusz Bernat Kancelaria Komornicza w Choszcznie, ul. Piastowska 12 na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu


18 marca 2019 r. o godz. 12:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Choszcznie sala nr 104 przy ul. Wolności 14 w Choszcznie, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Choszcznie V Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Choszcznie prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1C/00001132/8. Nieruchomość KW SZ1C/00001132/8 to nieruchomość zabudowana położona we wsi Chrapowo nr 22, w gminie Pełczyce. W skład nieruchomości zabudowanej wchodzi:

- działka nr 54 o powierzchni 0,7100 ha obrębu Chrapowo-Wierzchno, gmina Pełczyce,

- budynek mieszkalno-biurowy z użytkowym poddaszem o łącznej powierzchni użytkowej 231,80 m2,

- budynek warsztatowy o powierzchni użytkowej 296,20 m2,

- budynek magazynowy o powierzchni użytkowej 422,00 m2,

- dwa budynki gospodarcze (dawna portiernia oraz mały budynek magazynowy) o łącznej

powierzchni zabudowy 40,00 m2.

Działka numer 54 położona jest mniej więcej w środkowej części wsi, pośród zabudowy siedliskowej rozciągającej się wzdłuż przebiegającej przez wieś drogi publicznej asfaltowej. Działka nr 54 tworzy jeden dość zwarty i regularny kontur gruntowy, w kształcie zbliżonym do trapezu.

 

Suma oszacowania wynosi 340 000,00 zł, zaś cena wywołania, na pierwszej licytacji jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 255 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 34 000,00 zł.

WARUNKI LICYTACJI

Rękojmię należy uiścić najpóźniej w dniu poprzedzającym licytacje w Kancelarii Komornika Sądowego w Choszcznie przy ul. Piastowska 12 lub na rachunek bankowy Komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. w Choszcznie 80 1020 4867 0000 1402 0067 8094.

Uwaga: liczy się data wpływu kwoty rękojmi na konto Komornika. Zgodnie z art. 978 par.2 kpc postąpienie nie może wynieść mniej niż jeden procent ceny wywołania i zostanie podane na licytacji.

Miejsce licytacji / przetargu / rostrzygnięcia oferty:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Miasto: Chrapowo
Wojewodztwo: zachodniopomorskie
 
  Copyright © 2019, iKomornik.pl - licytacje komornicze, Wszelkie prawa zastrzeżone  
  Niniejsze strony mają charakter informacyjny i nie stanowią reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię.