Działka o powierzchni 0,3800 ha
Podstawowe informacje:
Data: 2019-09-05
Godzina: 13:00
Przedmiot sprzedaży: Działka o powierzchni 0,3800 ha
Sprzedający: Komornik Sądowy przy SR w Choszcznie Janusz Bernat Kancelaria Komornicza w Choszcznie
Cena wywoławcza: 7 333,33
Forma sprzedaży: II licytacja
Kategoria: Nieruchomości, Działki i grunty
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW SZ1C/00012568/3

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Choszcznie Janusz Bernat Kancelaria Komornicza w Choszcznie ul. Piastowska 12 na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

5 września 2019 r. o godz. 13:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Choszcznie sala nr 104 przy ul. Wolności 14 w Choszcznie odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Choszcznie V Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Choszcznie prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1C/00012568/3.
Nieruchomość KW SZ1C/00012568/3 to nieruchomość rolna niezabudowana, położona w obrębie Starzyce, w gminie Bierzwnik, o powierzchni 0,3800 ha. W skład przedmiotowej nieruchomości wchodzi: grunt działki nr 96/2 o powierzchni 0,3800 ha.
Nieruchomość usytuowana jest na zapleczu zwartej zabudowy siedliskowej wsi Starzyce, tworzy jeden zwarty i regularny kontur gruntowy w formie trapezu, który południowo-zachodnim bokiem graniczy bezpośrednio z drogą publiczną o nawierzchni szutrowej.
Działka obejmuje użytki zielone średniej klasy bonitacyjnej (ŁIV) oraz klasy słabszej (PsV).
Nawierzchnia działki nie jest równa i płaska, usytuowana jest na tzw. „skłonie”, gdzie spadek terenu odbywa się w kierunku północno-zachodnim.

 

Suma oszacowania wynosi 11 000,00 zł, zaś cena wywołania, na drugiej licytacji jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 7 333,33 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 100,00 zł.

 

WARUNKI LICYTACJI

Rękojmię należy uiścić najpóźniej w dniu poprzedzającym licytacje w Kancelarii Komornika Sądowego w Choszcznie przy ul. Piastowska 12 lub na rachunek bankowy Komornika:

 

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. w Choszcznie

80 1020 4867 0000 1402 0067 8094.

 

Uwaga: Liczy się data wpływu kwoty rękojmi na konto Komornika.

 

Zgodnie z art. 978 par. 2 kpc postąpienie nie może wynieść mniej niż jeden procent ceny wywołania i zostanie podane na licytacji.  

 

Miejsce licytacji / przetargu / rostrzygnięcia oferty:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Miasto: Starzyce
Wojewodztwo: zachodniopomorskie
 
  Copyright © 2019, iKomornik.pl - licytacje komornicze, Wszelkie prawa zastrzeżone  
  Niniejsze strony mają charakter informacyjny i nie stanowią reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię.