Działka o łącznej powierzchni gruntu 1,5800 ha
Podstawowe informacje:
Data: 2019-09-05
Godzina: 13:15
Przedmiot sprzedaży: Działka o łącznej powierzchni gruntu 1,5800 ha
Sprzedający: Komornik Sądowy przy SR w Choszcznie Janusz Bernat Kancelaria Komornicza w Choszcznie
Cena wywoławcza: 29 333,33
Forma sprzedaży: II licytacja
Kategoria: Nieruchomości, Działki i grunty
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW SZ1C/00005278/1

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Choszcznie Janusz Bernat Kancelaria Komornicza w Choszcznie ul. Piastowska 12 na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

5 września 2019r. o godz. 13:15

 

w budynku Sądu Rejonowego w Choszcznie sala nr 104 przy ul. Wolności 14 w Choszcznie odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Choszcznie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1C/00005278/1.

 

Nieruchomość KW SZ1C/00005278/1 to nieruchomość rolna niezabudowana, położona w obrębie Starzyce, w gminie Bierzwnik o łącznej powierzchni gruntu 1,5800 ha.
W skład przedmiotowej nieruchomości wchodzą:

-grunt działki nr 93 o powierzchni 1,0900 ha, położony w obrębie Starzyce, gmina Bierzwnik,
-grunt działki nr 95 o powierzchni 0,4900 ha, położony w obrębie Starzyce, gmina Bierzwnik.
Nieruchomość usytuowana jest na zapleczu zwartej zabudowy siedliskowej wsi Starzyce, pomiędzy drogą publiczną o nawierzchni szutrowej a przepływającym ciekiem wodnym – rzeką Koczynka.

Działki tworzą zasadniczo jeden zwarty i regularny kontur gruntowy w formie trapezu, przy czym rozdzielone są rowem melioracyjnym. Działka nr 93 obejmuje grunty orne słabej i bardzo słabej jakości bonitacyjnej (RV, RVI, RVIz) oraz użytki zielone średniej (ŁIV) i gorszej (PsV) klasy bonitacyjnej. Natomiast działka nr 95 obejmuje grunt orny średniej klasy bonitacyjnej (RIVb) oraz użytek zielony również średniej klasy bonitacyjnej (ŁIV). Nawierzchnia działki nr 93 nie jest równa i płaska; usytuowana jest w części na tzw. „skłonie”, gdzie spadek terenu odbywa się w kierunku północno-zachodnim.

Suma oszacowania wynosi 44 000,00 zł, zaś cena wywołania, na drugiej licytacji jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 29 333,33 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 4 400,00 zł.

 

WARUNKI LICYTACJI

Rękojmię należy uiścić najpóźniej w dniu poprzedzającym licytacje w Kancelarii Komornika Sądowego w Choszcznie przy ul. Piastowska 12 lub na rachunek bankowy Komornika:

 

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. w Choszcznie

80 1020 4867 0000 1402 0067 8094.

 

Uwaga: Liczy się data wpływu kwoty rękojmi na konto Komornika.

 

Zgodnie z art. 978 par. 2 kpc postąpienie nie może wynieść mniej niż jeden procent ceny wywołania i zostanie podane na licytacji. 

 

Miejsce licytacji / przetargu / rostrzygnięcia oferty:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Miasto: Starzyce
Wojewodztwo: zachodniopomorskie
 
  Copyright © 2019, iKomornik.pl - licytacje komornicze, Wszelkie prawa zastrzeżone  
  Niniejsze strony mają charakter informacyjny i nie stanowią reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię.